Compresoare frigorifice
Compresoare frigorifice
Conf. dr. ing. Alexandru Şerban, Universitatea Transilvania, Braşov, Departamentul de Construcţii şi Instalaţii