Instalaţii frigorifice cu absorbţie în soluţie de brom litiu-apă
Instalaţii frigorifice cu absorbţie în soluţie de brom litiu-apă
Conf. dr. ing. Alexandru Şerban, Universitatea Transilvania, Braşov, Departamentul de Construcţii şi Instalaţii