Instalaţii frigorifice cu absorbţie în soluţie de amoniac-apă
Instalaţia frigorifică simplă cu absorbţie, în soluţie de amoniac-apă
Conf. dr. ing. Alexandru Şerban, Universitatea Transilvania, Braşov, Departamentul de Construcţii şi Instalaţii