Instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori
Instalaţii cu o treaptă de comprimare
Conf. dr. ing. Alexandru Şerban, Universitatea Transilvania, Braşov, Departamentul de Construcţii şi Instalaţii